Laura de Bruijn

Laura de Bruijn

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Nathalie Nagtegaal

Nathalie Nagtegaal

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Willie Evers

Willie Evers

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Cookieverklaring

 

Cookiebeleid Werken bij Bechtle

Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of worden uitgelezen van bijvoorbeeld jouw PC, tablet of smartphone. Dat gebeurt via de webbrowser op het device, die lokaal op de harde schijf cookies opslaat.

Met cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Zo kunnen wij de content van onze website aanpassen aan jouw behoeften. Bovendien kunnen wij met cookies jou op een snelle en efficiënte manier door de website navigeren.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • de bezoeker in staat te stellen direct te interacteren met bepaalde advertenties die zijn  toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker (marketingcookies).

 

Jouw toestemming

Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist. Voor het gebruik van analytische cookies en marketingcookies vragen wij jouw voorafgaande toestemming. Daarom verschijnt bij jouw (eerste) bezoek aan onze website een balk in beeld, waarmee wij jou om toestemming vragen voor het plaatsen van cookies op jouw device. Voordat je dit doet, kun je op de link in de balk klikken om dit Cookiebeleid te raadplegen.

 

Functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde functies en onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. Dergelijke cookies gebruiken wij om de website goed te laten werken, zonder dat je daar toestemming voor hoeft te geven.

 

Analytische cookies

Dit zijn cookies waarmee het gebruik van de website op een statistische manier wordt geanalyseerd, om op basis van die informatie de website te kunnen verbeteren. Zo houden wij bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij en krijgen wij op die manier een beter inzicht in het functioneren van de website.

Google Analytics: Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”. Google Analytics gebruikt hiervoor eveneens cookies. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Jouw IP-adres wordt daarbij wel eerst geanonimiseerd door het laatste octet te vervangen door een 0 of ander teken.

Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Indien nodig zal Google deze informatie doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google geeft zelf aan dat jouw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het plaatsen van deze cookies op jouw computer verhinderen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Let wel, wij willen jou er echter op wijzen dat je in dat geval eventueel niet van alle functionaliteiten van onze webshop gebruik kunt maken.

Google biedt verder voor de meest gebruikelijke browsers een optie aan waarmee je cookies kunt uitschakelen. Zo behoudt je de controle over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Door deze optie te activeren, wordt geen informatie over jouw websitebezoek aan Google Analytics overgedragen. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons zo nodig gebruikte webanalyse-services worden overgedragen.

Meer informatie over deze door Google aangeboden deactiveringsoptie en over het activeren hiervan is te vinden op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Marketingcookies

Deze cookies maken het mogelijk om geautomatiseerde beslissingen te nemen over advertenties, zoals welke advertenties worden getoond, waar en aan wie. Dit kan gebeuren op basis van een profiel van jouw voorkeuren, dat kan worden afgeleid van jouw bezoek aan onze website en aan andere websites waar de marketingcookies worden gebruikt.

Onze website maakt gebruik van de volgende marketingcookies:

Google AdWords Conversion: Wij gebruiken ook de Google advertising tool “Google AdWords” om onze website te promoten. In dit kader gebruiken we in onze website de webanalyse-service “Conversion-Tracking” van Google. Voor zover je via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt een cookie geplaatst op jouw device. Deze zogenoemde conversion-cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van jouw persoon. Bezoek je bepaalde pagina’s van onze website en de cookie is nog geldig, dan kunnen wij en Google zien dat jij als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

De informatie verkregen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze webshop kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze webshop door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. Wij resp. andere adverteerders krijgen via Google-Adwords  echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Je kunt het opslaan van conversion-cookies verhinderen door jouw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen, door het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen of door alleen cookies te blokkeren afkomstig van de domeinnaam “googleadservices.com”.

De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

In- en uitschakelen van cookies

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt jouw browserinstellingen echter ook wijzigen wanneer je bepaalde informatie liever niet wilt verzenden. Immers, cookies worden opgeslagen op jouw device en doorgegeven aan onze website. Daarom heb je als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van jouw webbrowser te wijzigen, kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Voor de juiste aanpak voor jouw specifieke browser verwijzen wij je naar de helpfunctie van jouw browser. Ook voor het verwijderen van reeds geplaatste cookies verwijzen wij naar de helpfunctie van jouw browser. Verder kun je jouw cookievoorkeuren voor onze website inzien en wijzigen via deze link.

Wij willen hierbij wel graag opmerken dat wij zonder het plaatsen van cookies geen optimale functionaliteit kunnen bieden op deze website.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je graag naar de volgende informatiesites: